RNDr. Radomíra Kučerová

RNDr. Radomíra Kučerová

třídní učitelka: 7.B, metodik prevence