Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

1607277296_1607277295726.png

Naše škola se zapojila do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život“. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohla škola do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Na naší škole to jsou tablety, stavebnice Merkur, Teifoc, Arduino. Práce s těmito pomůckami bude probíhat podle stanovených metodik. Ve škole k naplnění projektu využijeme tyto aktivizační nástroje (polytechnická výchova; karierové poradenství) a transferové nástroje (jazykové kompetence v nejazykových předmětech; ICT kompetencí mimo oborový předmět Informatika; čtenářské gramotnosti mimo výuku ČJ).


Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 Realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020

 Realizace aktivit ve škole: 2018/2019 a 2019/2020


 Aktivizační nástroje 


 Transferové nástroje