Školní jídelna

 Jídelníček 


Naše školní jídelna se nachází na Poštovní ulici. Všichni strávníci mají možnost si vybírat ze dvou jídel. Obědy jsou automaticky přihlášeny na celý školní rok a to volba č. 1, kterou si můžete změnit na č. 2.


Telefon odhlášky:      566 782 122

Telefon vedoucí ŠJ:  566 782 121

E-mail: jidelna@zssokolovska.cz


VÝDEJNÍ DOBA: 11.45 - 14.00 HODIN (žáci, studenti a zaměstnanci školy)

                              11.30 - 11.45 HODIN (cizí strávníci a první den nemoci - nosič)


CENA STRAVNÉHO

žácicizí strávníci

7 - 10 let    33 Kč, plná cena 88 Kč

11 - 14 let  35 Kč, plná cena 90 Kč

15 a více    37 Kč, plná cena 92 Kč

92 Kč
Limit k souhlasu s inkasem by měl být 2 000 Kč.
  • Strávník je zařazen do kategorie podle věku dosaženého v daném školním roce.
  • Limit k souhlasu s inkasem by měl být u žáků 900 Kč.


Objednávání obědů

  Objednávání obědů   

číslo zařízení 3987


Přihlašování a odhlašování stravy lze v naší jídelně přes internet, v kanceláři, na objednacím boxu v jídelně nebo telefonicky (záznamník) - nejpozději do 7.00 hodin ráno.


Informace pro nové strávníky

Identifikační čip stojí 116,- Kč, je nutné vyplnit přihlášku a zařídit si souhlas k inkasu u banky.

Číslo účtu školní jídelny je 150720185/0600.


Zaměstnankyně školní jídelny

  • Vedoucí školní jídelny - Marie Hladíková
  • Administrativní pracovnice - Anežka Hejlová
  • Hlavní kuchařka - Dagmar Vondráčková
  • Kuchařky: Marta Mošnerová, Lenka Nedomová, Martina Štefková, Kateřina Švejdová, Alena Mikulášková


Formuláře

Přihláška ke stravování

Přihláška pro objednávání internetem

Bankovní účet pro platby

1607629293_1607629291353.png