Popis školy

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 je příspěvkovou organizací města Velké Meziříčí.

Škola je rozmístěna do více budov:

 • Komenského ulice - 1. až 5. ročník. V této budově je i školní družina. Součástí je velká moderní tělocvična.
 • Budova na Sokolovské ulici – 6. až 9. ročník. Součástí budovy je tělocvična Bezděkov. Ke škole také náleží školní pozemek v ulici Nad Gymnáziem.
 • Na Poštovní ulici je školní jídelna, která zajišťuje stravování našich žáků, studentů gymnázia, základní školy a praktické školy, zaměstnanců školy a v rámci doplňkové činnosti i cizích strávníků.

Škola historicky patří mezi nejstarší velkomeziříčské školy, neboť je přímou pokračovatelkou měšťanské školy, která byla založena v roce 1889.

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu "Škola vzájemného porozumění a důvěry", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


VÍCE Z HISTORIE ŠKOLY

skola2 skola1

AKTIVITY ŠKOLY

 • tématické projektové dny na 1. a 2. stupni
 • třídenní adaptační pobyt 6. ročníků
 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků
 • KRUH - čtyřdenní sportovní kurz pro žáky 8. ročníků
 • Ponorka - žáci 5. - 9. ročníku
 • účast žáků na vzdělávacích a sportovních soutěžích
 • naše škola každoročně pořádá okrskové kolo ve šplhu pro žáky 1. - 5. ročníku
 • školní výlety, exkurze
 • zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky

FOTOGALERIE

IMG-6290 DSC-8653


VYBAVENÍ ŠKOLY

Stále se zlepšuje materiální vybavení školy. Budovy jsou udržovány v dobrém technickém stavu.

 • naše škola je plně bezbariérová
 • ve všech kmenových učebnách se nachází interaktivní tabule a počítač
 • odborné učebny jsou také téměř všechny vybaveny interaktivní tabulí a počítačem
 • jedna počítačová učebna na 1. stupni a dvě počítačové učebny na 2. stupni
 • moderní tělocvična na 1. stupni
 • nové hřiště na 1. stupni
 • žáci 2. stupně využívají v hodinách tělesné výchovy nové hřiště za gymnáziem s umělým povrchem
 • nová moderní chemická laboratoř
 • k dispozici máme 3D tiskárny1607763297_1607763294204.png 1607763488_1607763485483.png

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Zázemí školy tvoří nejen klasické třídy, ale i odborné učebny fyziky, chemie, informatiky, cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, praktických činností (učebna dílen, školní zahrada, školní cvičná kuchyňka), dvě tělocvičny, dvě samostatné místnosti pro oddělení školní družiny, aula na 1. stupni, školní knihovna a herna na 2. stupni.


 • škola používá elektronickou žákovskou knížku


 VIDEOPROHLÍDKA ŠKOLY 1607763618_1607763615411.png 1607763644_1607763641147.pngSPOLUPRÁCE

Škola spolupracuje s významnými organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Velké Meziříčí, Speciální pedagogické centrum Velké Meziříčí, základní a střední školy ve Velkém Meziříčí a okolí, Jupiter Club Velké Meziříčí, Muzeum Velké Meziříčí, Městská knihovna, Dóza Velké Meziříčí, Středisko ekologické výchovy Ostrůvek a další organizace a instituce. Tato spolupráce umožňuje rozšiřování různých metod a forem výchovně vzdělávací práce.DSC-7543