Přijímací zkoušky na SŠ

Veškeré podrobné informace ohledně přijímacích zkoušek poskytnou žákům pátých a devátých ročníků a jejich zákonným zástupcům třídní učitelky/třídní učitel.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2024

Uvedené informace se týkají novely školského zákona, která platí od 1. ledna 2024.


INFORMAČNÍ WEB

 www.prihlaskynastredni.cz 


Způsoby podání přihlášek

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.


Podání přihlášek

 • Do 30. listopadu 2023 - podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
  • Podáváte listinné (modré) přihlášky stejně jako v minulých letech.
 • Od 1. února do 20. února 2024 - podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.
  • Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.


Termíny přijímacích zkoušek

   Čtyřleté obory vzdělávání

 • 1. termín - pátek 12. 4. 2024  
 • 2. termín - pondělí 15. 4. 2024


   Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 • 1. termín - úterý 16. 4. 2024  
 • 2. termín - středa 17. 4. 2024


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu

 • 1. termín - pondělí 29. 4. 2024
 • 2. termín - úterý 30. 4. 2024


Jednotné přijímací zkoušky se skládají ze dvou didaktických testů

 • český jazyk a literatura (60 minut)
 • matematika a její aplikace (70 minut)


Konání přijímacích zkoušek

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.


Důležité změny

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.


Rozhodnutí o přijetí

 • Ve středu 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.


Další informace

 • Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře nebo černě píšící propiska (nelze používat gumovací pera nebo fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.


Přihlášky, formuláře, dokumenty

Přihláška ke vzdělávání na střední škole

Hodnocení na vysvědčeních z předchozích let

Informace k přijímacímu řízení

Informace pro uchazeče na střední školy


Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy

INFORMACE - WEBOVÝ PORTÁL STUDUJ NA VYSOČINĚ

 • Kraj Vysočina spustil webový portál, který slouží především žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Cílem je přispět k výběru střední školy pro každého žáka ZŠ.


 WEBOVÝ PORTÁL STUDUJ NA VYSOČINĚ