Adresa školy

Základní škola Velké Meziříčí,

Sokolovská 470/13

Sokolovská 470/13

594 01 Velké Meziříčí


1607501737_1607501736603.png


IČO: 702 822 34

IZO: 102 943 281
REDIZO: 600 130 291


ID datové schránky: zdngmrc


Bankovní spojení:

MONETA Money Bank a. s., pobočka Velké Meziříčí
č. ú. základní škola: 150 713 356/0600
č. ú. školní jídelna: 150 720 185/0600
Budova Komenského

1.– 5. ročník ZŠ

školní družina
Komenského 1
+420 566 782 157

Budova Sokolovská

vedení školy

6.– 9. ročník ZŠ
Sokolovská 470/13
+420 566 782 102

Školní jídelna

Poštovní 3

Email: jidelna@zssokolovska.cz
+420 566 782 122

  Kontaktní formulář  

Vedení školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Karel Kaštan
ředitel školy
Mgr. Pavel Špaček
zástupce ředitele školy pro 1. a 2. stupeň

Učitelé 1. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Iva Janoušková
třídní učitelka: 3.A
Mgr. Dagmar Karásková
třídní učitelka: 1.A
Mgr. Vladimíra Moravová
vedoucí učitelka pro 1. stupeň, třídní učitelka: 5.A
Mgr. Pavlína Ondráčková
třídní učitelka: 2.A
Mgr. Jana Psohlavcová
třídní učitelka: 4.B
Mgr. Karolina Puffer
učitelka 1. stupně
Mgr. Petra Ráčková
třídní učitelka: 4.A
Mgr. Karolína Smejkalová
učitelka 1. stupně
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň, třídní učitelka: 1.B
Petra Sobotková
asistentka pedagoga ve třídě 5.A
Bc. Zdeňka Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 2.A

Učitelé 2. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Lenka Běhůnková
třídní učitelka: 8.B
Mgr. Ivana Bíbrová
třídní učitelka: 9.B
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Vladimíra Černá
učitelka 2. stupně
Mgr. Helena Jeřábková
učitelka 2. stupně
Mgr. Marie Jůdová
třídní učitelka: 7.A
Mgr. Renata Koprová
třídní učitelka: 8.C
Mgr. Petr Kos
učitel 2. stupně
Mgr. Jitka Kostečková
třídní učitelka: 7.B
RNDr. Radomíra Kučerová
třídní učitelka: 6.B, metodik prevence
Mgr. Marek Slaný
učitel 2. stupně
Mgr. Filip Šoukal
třídní učitel: 8.A
Mgr. Petra Táborská
třídní učitelka: 6.A
Mgr. Naděžda Trojanová
učitelka 2. stupně
Mgr. Radka Zedníčková
třídní učitelka: 9.A
Miriam Gachi
asistentka pedagoga ve třídě 8.B
Dana Koudelová
asistentka pedagoga ve třídě 8.A
Sára Kaštanová
asistentka pedagoga ve třídě 8.C
Jaroslava Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 9.A
Ludmila Kališová
asistentka pedagoga ve třídě 6.A

Provozní zaměstnanci

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Ilona Tůmová
sekretářka školy
Jana Homolová
ekonomka školy
Marie Hladíková
vedoucí školní jídelny
Anežka Hejlová
administrativní pracovnice
Dagmar Vondráčková
hlavní kuchařka školní jídelny
Alena Mikulášková
kuchařka školní jídelny
Marta Mošnerová
kuchařka školní jídelny
Lenka Nedomová
kuchařka školní jídelny
Martina Štefková
kuchařka školní jídelny
Kateřina Švejdová
kuchařka školní jídelny
Jan Šišpela
školník pro 1. a 2. stupeň
Ladislav Barák
školník
Helena Baráková
uklízečka pro 1. stupeň
Jindřiška Valentová
uklízečka pro 1. stupeň
Věra Kratochvílová
uklízečka pro 2. stupeň
Marie Sytařová
uklízečka pro 2. stupeň
Petra Menšíková
uklízečka

Zaměstnanci ŠD

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Dana Krátká
vedoucí školní družiny
Libuše Stará
vychovatelka
Věra Zejdová
vychovatelka
Bc. Jitka Červená
vychovatelka
Petra Sobotková
asistentka pedagoga