Adresa školy

Základní škola Velké Meziříčí,

Sokolovská 470/13

Sokolovská 470/13

594 01 Velké Meziříčí


1607501737_1607501736603.png


IČO: 702 822 34

IZO: 102 943 281
REDIZO: 600 130 291


ID datové schránky: zdngmrc


Bankovní spojení:

MONETA Money Bank a. s., pobočka Velké Meziříčí
č. ú. základní škola: 150 713 356/0600

č. ú. základní škola (Bakaláři - pouze pro platby rodičů): 259 423 897/0600
č. ú. školní jídelna: 150 720 185/0600
Budova Komenského

1.– 5. ročník ZŠ

školní družina
Komenského 1
+420 566 782 157

Budova Sokolovská

vedení školy

6.– 9. ročník ZŠ
Sokolovská 470/13
+420 566 782 102

Školní jídelna

Poštovní 3

Email: jidelna@zssokolovska.cz
+420 566 782 122

  Kontaktní formulář  

Vedení školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Karel Kaštan
ředitel školy
Mgr. Pavel Špaček
zástupce ředitele školy pro 1. a 2. stupeň

Učitelé 1. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Iva Janoušková
třídní učitelka: 4.A
Mgr. Dagmar Karásková
třídní učitelka: 2.A
Mgr. Vladimíra Moravová
vedoucí učitelka pro 1. stupeň, třídní učitelka: 1.A
Mgr. Pavlína Ondráčková
třídní učitelka: 3.A
Mgr. Jana Psohlavcová
třídní učitelka: 1.B
Mgr. Karolina Puffer
učitelka 1. stupně
Mgr. Petra Ráčková
třídní učitelka: 5.A
Mgr. Karolína Smejkalová
učitelka 1. stupně
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň, třídní učitelka: 2.B
Mgr. Lenka Cendelínová
třídní učitelka: 5.B
Denisa Buďová
asistentka pedagoga ve třídě 4.A
Miluše Novotná
asistentka pedagoga ve třídě 5.B
Bc. Zdeňka Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 3.A
Petra Sobotková
asistentka pedagoga ve třídě 1.A
Ludmila Kališová
školní asistentka

Učitelé 2. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Lenka Běhůnková
třídní učitelka: 9.B
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
učitelka 2. stupně, speciální pedagog, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Vladimíra Černá
třídní učitelka: 6.B
Mgr. Helena Jeřábková
učitelka 2. stupně
Mgr. Marie Jůdová
třídní učitelka: 8.A
Mgr. Renata Koprová
třídní učitelka: 9.C
Mgr. Kateřina Smejkalová
učitelka 2. stupně
Mgr. Jitka Kostečková
třídní učitelka: 8.B
Martin Kryštof
učitel 2. stupně
RNDr. Radomíra Kučerová
třídní učitelka: 7.B, metodik prevence
Mgr. Eliška Michalíková
učitelka 2. stupně
Mgr. Marek Slaný
učitel 2. stupně
Mgr. Filip Šoukal
třídní učitel: 9.A
Mgr. Petra Táborská
třídní učitelka: 7.A
Mgr. Radka Zedníčková
třídní učitelka: 6.A
Miriam Gachi
asistentka pedagoga ve třídě 9.B
Sára Kaštanová
asistentka pedagoga ve třídě 9.C
Dana Koudelová
asistentka pedagoga ve třídě 9.A
Jaroslava Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 6.A
Denisa Škopíková
asistentka pedagoga ve třídě 6.B

Provozní zaměstnanci

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Ilona Tůmová
sekretářka školy
Bc. Michala Rybníčková
ekonomka školy
Marie Hladíková
vedoucí školní jídelny
Anežka Hejlová
administrativní pracovnice
Dagmar Vondráčková
hlavní kuchařka školní jídelny
Božena Hrubá
kuchařka školní jídelny
Alena Mikulášková
kuchařka školní jídelny
Lenka Nedomová
kuchařka školní jídelny
Martina Štefková
kuchařka školní jídelny
Kateřina Švejdová
kuchařka školní jídelny
Jaromír Jašek
školník pro 1. stupeň
Ladislav Barák
školník pro 2. stupeň
Helena Baráková
uklízečka pro 1. stupeň
Marta Mošnerová
uklízečka pro 1. stupeň
Alena Kotíková
uklízečka pro 1. stupeň
Věra Kratochvílová
uklízečka pro 2. stupeň
Marie Sytařová
uklízečka pro 2. stupeň
Petra Menšíková
uklízečka

Zaměstnanci ŠD

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Dana Krátká
vedoucí školní družiny
Libuše Stará
vychovatelka
Věra Zejdová
vychovatelka
Bc. Jitka Červená
vychovatelka
Bc. Zdeňka Pospíšilová
asistentka pedagoga
Petra Sobotková
asistentka pedagoga