Rekonstrukce 2020

Začátkem března roku 2020 začala u nás ve škole dlouho plánovaná rekonstrukce. A proto bychom Vás chtěli informovat formou fotografií o stavebních změnách na naší škole.


Projekt

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_062

Název výzvy: 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4

Název projektu CZ: Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská


Anotace projektu

1606819809_1606819806795.pngProjekt "Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská" je zaměřen na modernizaci přírodovědných učeben - budou upraveny a nově vybaveny učebny chemie a fyziky, laboratoř chemie a kabinet chemie. Druhá část projektu se týká zajištění úplné bezbariérovosti obou budov školy - bude instalován výtah, tři zvedací plošiny a rampy, budou upraveny stávající WC. V neposlední řadě projekt řeší i vybudování bezbariérových parkovacích míst přímo ve dvoře školy a bude regenerována veřejná zeleň.
 FOTOGALERIE Z REKONSTRUKCE