Rozvoj ICT metod

1607276111_1607276110605.pngPopis projektu

Projekt reaguje na potřeby školy, které byly ověřené v jeho přípravné fázi. Škola chce uspokojit potřeby, které mají jak žáci školy, tak pedagogové v oblasti využití ICT ve výuce jazyků, přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Škola v průběhu projektu sestaví odborný tým, který bude připravovat podklady pro využití ICT ve výuce, specifikovat metody a formy jejího využití a bude proškolen v používání moderních metod a forem využití ICT při výuce. V průběhu školních let 2009/2010 a 2010/2011 budou tyto metody průběžně uváděny do výuky, přičemž bude probíhat jejich pilotní ověření. Úspěšně ověřené metody a formy využití ICT budou v závěru projektu zařazeny do inovované verze ŠVP tak, aby v dalších letech mohly být standardně využívány při běžné výuce. Za účelem zajištění úspěšné realizace projektu škola pořídí moderní ICT vybavení, pomůcky a didaktický software. Škola bude při zavádění ICT metod a forem výuky spolupracovat s kvalitními a akreditovanými odborníky a institucemi.

Cíl projektu

Prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků, zaváděním nových forem a metod výuky, prostřednictvím kvalitního zařízení a vybavení zajistit zapojení ICT při výuce jazyků, přírodovědných a všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí.

Klíčové aktivity

V této kategorii naleznete popis 3 základních klíčových aktivit v rámci projektu.

a) Organizace, řízení a publicita projektu

b) Inovace metod a forem využití ICT ve výuce

c) Zavádění metod a forem výuky, didaktického software a moderních ICT do výuky