Školská rada


Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada při základní škole:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodařen a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Výňatek o školské radě

1607275210_1607275203417.png1607275120_1607275115918.png


Členové školské rady

Členové školské rady byli zvoleni v listopadu a prosinci 2017.

Jméno a příjmeníZvolen/aEmail
Mgr. Michaela Dvorskáza zřizovatele školysalamisa@email.cz
Miroslav Jágrikza zřizovatele školyjagrik@hvp.cz
Mgr. Ivana Bíbrováza pedagogické pracovníkybibrova@zssokolovska.cz
Mgr. Dagmar Karáskováza pedagogické pracovníkykaraskova@zssokolovska.cz
Dana Cejnkováza zákonné zástupcecejnkova@muzeumvm.cz
Ing. Roman Prokop, Ph.D.za zákonné zástupceprokop@feec.vutbr.cz