Přehled aktivit


MěsícNázev aktivityRočníkOrganizuje
září

Seznamovací pobyt 6. tříd - Baliny

6. ročníkTU

Kruh 2020 - RS Záseka

8. ročník

Mgr. N. Trojanová a TU


Den záchranářů ve Velkém Meziříčí1. a 2. stupeňMgr. H. Jeřábková
říjen


listopadFestival vzdělávání
2. stupeň
Mgr. J. Kostečková
říjen - květen„Ponorka”

2. stupeň a

5. ročník

RNDr. R. Kučerová
prosinec

Projektové vyučování formou dílen pro žáky

1. stupeň

Olympiáda z českého jazyka2. stupeň

Olympiáda z anglického jazyka2. stupeň

Olympiáda z dějepisu2. stupeň

Mikulášská nadílka1. a 2. stupeň

Filmové představení
1. a 2. stupeň

Vánoční výstava v JCŠDŠD

Vánoční turnaj v bowlingu8. a 9. ročníky

Bruslení
1. a 2. stupeňTU

Vánoce ve třídě1. a 2. stupeňTU
ledenBruslení1. stupeň
únorLyžařský výcvik7. ročníkBc. Petr Kos

Biologická olympiáda2. stupeň

Filmové představení1. stupeň

Okrskové kolo ve šplhu1. stupeňMgr. V. Moravová

Recitační soutěž1. a 2. stupeň

Soutěž - Pythagoriáda2. stupeň

Soutěž - Poznej Vysočinu2. stupeň
březenPlavání1. stupeň

Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky1. stupeňTU

Matematická olympiáda2. stupeň

Soutěž - Lesnictví a zemědělství na Vysočině2. stupeň
dubenProjektový den
2. stupeňNávštěva kulturního představení

- koncert

2. stupeň

Soutěž - Zemědělství a lesnictví na Vysočině2. stupeň

Velikonoční výstava v JCŠDŠD

Zápis do 1. třídy1. stupeňMgr. V. Moravová
květenOrganizace výletů žáků dle plánu1. a 2. stupeňTU

Fotografování žáků a učitelů1. a 2. stupeň
červen
Beseda s představiteli města
9. ročník


Den dětí - vycházky, program

v přírodě (úterý 1. 6. 2021)

1. a 2. stupeňTU

Organizace výletů dle plánu1. a 2. stupeňTU

Návštěva kulturního představení
1. a 2. stupeň

Sportovní utkání: učitelé proti žákům 9. ročníků

2. stupeňMgr. N. Trojanová a TU

Rozloučení se žáky 9. tříd v Jupiter clubu

2. stupeň