Sport

SPORT U NÁS VE ŠKOLE - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Naše škola má k dispozici dvě tělocvičny. V hodinách tělesné výchovy na 1. stupni využíváme víceúčelový sportovní dvoreček s umělým povrchem a různými sportovními a herními prvky. Na 2. stupni probíhají hodiny tělesné výchovy také na hřišti s umělým povrchem za gymnáziem. V sedmém ročníku probíhá lyžařský kurz. Každoročně také pořádáme okrskové kolo ve šplhu. Žáci 3. a 4. ročníku se v rámci tělesné výchovy účastní plaveckého výcviku.

Každý školní rok se účastníme různých sportovních soutěží. 


 Vánoční bowling 

 Vánoční laťka 

  Lyžařský kurz - 7. ročník  

 stolní tenis - okresní kolo družstev 

  šplh - okrskové kolo

 Volejbal - okresní kolo (dívky)