Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne v měsíci dubnu v budově na Komenského ulici od 14:00 do 18:00 hodin.

K zápisu se musí dostavit všechny děti, které se narodily v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.


Při zápisu se vyplňuje dotazník a žádost o přijetí nebo o odkladu školní docházky.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti.


Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, předejte při zápisu doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře.


Přesné termíny zápisu a ukázkové hodiny budou upřesněny.


Těšíme se na Vás :-)


1607112738_1607112735729.png


UKÁZKOVÁ HODINA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Před zápisem (v březnu) proběhne již tradičně na naší škole ukázková hodina pro budoucí prvňáčky.

Děti usednou do opravdových školních lavic a prohlédnou si naši školu.

Společně s paní učitelkou si děti zazpívají a zahrají si různé zábavné hry.


 Dotazník a žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ   

  Žádost o odklad povinné školní docházky  


Desatero pro prvňáčky

1. Znám svoje jméno, příjmení a věk. Vím, jak se jmenují rodiče a co dělají. Pamatuji si adresu, kde bydlím.


2. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami a malovat barvami.


3. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří. Připravím si svačinku na ubrousek, před a po jídle si umyji ruce.


4. Umím si zavázat tkaničku. Do cvičebního úboru se obléknu i převléknu tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat.


5. Poznám barvy - červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou, černou, bílou.


6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.


7.Uklidím hračky, pastelky, knížky tam, kam patří.


8. Poznám tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník).


9. Rozlišuji směry (nahoru, dolu, doprava, doleva).


10. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a klidem. Sleduji pozorně pohádky a písničky a povídám si o nich s rodiči.1607111481_1607111479672.png

Desatero pro rodiče

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.


2. Každý den připravím dítěti psací potřeby (ořezané tužky).


3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.


4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.


5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.


6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.


7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.


8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.


9. O společných zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.


10. Své dítě raději pohladím a pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit, když se mu něco ve škole nedaří.1607110391_1607110389079.png