Životní prostředí

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 dotací 98 000,- Kč, vlastní vklad školy je 42 000,- Kč.


Anotace projektu:

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění EVVO na naší škole. Projekt řeší dvě hlavní témata - ekologický provoz školy v oblasti třídění odpadů a vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí jejich nejbližšího okolí (okolí školy, města). Projekt využívá interaktivní formy výuky a klade důraz na zapojení všech aktérů - žáků, pedagogů i provozních zaměstnanců školy.


Cíle projektu

 • postupně ekologizovat provoz školy hlavně v oblasti třídění odpadů, vytvářet návyky a rozšiřovat znalosti a dovednosti všech žáků školy v oblasti třídění odpadů
 • rozvíjet a formovat vztah žáků 2. stupně školy k přírodě a životnímu prostředí s důrazem na okolí školy a města
 • navázat spolupráci naší školy se Střediskem ekologické výchovy Chaloupky o.p.s.


Vymezení aktivit

 • ekologizace provozu školy – třídění odpadů
 • proškolení všech zaměstnanců školy – seminář na téma třídění odpadů
 • ekologické výukové programy o třídění odpadů pro žáky 1. i 2. stupně
 • nákup a tvorba nástěnek ve škole propagujících třídění odpadů
 • začlenění tématu třídění a recyklace do vyučovacích hodin
 • projektový den
 • vyhlášení soutěže tříd na téma „Třídíme odpad na naší škole“ a průběžné vyhodnocování
 • exkurze zaměřená na třídění, recyklaci a zpracování odpadů pro vítěze soutěže
 • nákup a instalace košů do všech zbývajících prostor školy (1. stupeň, družina, jídelna)
 • životní prostředí města a jeho okolí
 • příprava celoročního projektu
 • nákup školních pomůcek a literatury
 • pobytové programy pro žáky 6. a 8. tříd v okolí Velkého Meziříčí
 • ekologické výukové programy pro žáky 2. stupně na téma „příroda ve městě a okolí"