Učitelé 2. stupně

Name
Position
E-mail
Phone
Mgr. Lenka Běhůnková
třídní učitelka: 6.B
Mgr. Ivana Bíbrová
třídní učitelka: 7.B
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
učitelka 2. stupně
Mgr. Jana Gebre Selassie
učitelka 2. stupně
Bc. Petr Kos
učitel 2. stupně
Mgr. Marie Jůdová
učitelka 2. stupně
Mgr. Jitka Kostečková
učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Helena Jeřábková
třídní učitelka: 9.A
Mgr. Naděžda Trojanová
třídní učitelka: 8.B
Mgr. Jana Petrová
třídní učitelka: 9.B
Mgr. Renata Koprová
třídní učitelka: 6.C
RNDr. Radomíra Kučerová
třídní učitelka: 8.C, metodička prevence
Mgr. Marie Smutková
třídní učitelka: 7.A
Mgr. Filip Šoukal
třídní učitel: 6.A
Mgr. Petra Táborská
třídní učitelka: 8.A
Zuzana Filipová
asistentka pedagoga ve třídě 9.B
Jana Peterková
asistentka pedagoga ve třídě 8.A
Jaroslava Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 8.B
Bc. Radka Rosová
asistentka pedagoga ve třídě 7.A
Miriam Gachi
asistentka pedagoga ve třídě 6.B
Dana Koudelová
asistentka pedagoga ve třídě 6.A
Sára Kaštanová
asistentka pedagoga ve třídě 6.C