Učitelé 2. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Lenka Běhůnková
třídní učitelka: 6.B
Mgr. Ivana Bíbrová
třídní učitelka: 7.B
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
učitelka 2. stupně
Mgr. Helena Jeřábková
třídní učitelka: 9.A
Mgr. Marie Jůdová
učitelka 2. stupně
Mgr. Renata Koprová
třídní učitelka: 6.C
Bc. Petr Kos
učitel 2. stupně
Mgr. Jitka Kostečková
učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
RNDr. Radomíra Kučerová
třídní učitelka: 8.C, metodička prevence
Bc. Radka Rosová
učitelka 2. stupně
Mgr. Jana Petrová
třídní učitelka: 9.B
Mgr. Marie Smutková
třídní učitelka: 7.A
Mgr. Filip Šoukal
třídní učitel: 6.A
Mgr. Naděžda Trojanová
třídní učitelka: 8.B
Mgr. Petra Táborská
třídní učitelka: 8.A
Jaroslava Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 8.B
Miriam Gachi
asistentka pedagoga ve třídě 6.B
Sára Kaštanová
asistentka pedagoga ve třídě 6.C
Dana Koudelová
asistentka pedagoga ve třídě 6.A
Zuzana Filipová
asistentka pedagoga ve třídě 9.B
Jana Peterková
asistentka pedagoga ve třídě 8.A
Ivana Hamplová
asistentka pedagoga ve třídě 7.A