Učitelé 2. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Lenka Běhůnková
třídní učitelka: 9.B
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
učitelka 2. stupně, speciální pedagog, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Vladimíra Černá
třídní učitelka: 6.B
Mgr. Helena Jeřábková
učitelka 2. stupně
Mgr. Marie Jůdová
třídní učitelka: 8.A
Mgr. Renata Koprová
třídní učitelka: 9.C
Mgr. Kateřina Smejkalová
učitelka 2. stupně
Mgr. Jitka Kostečková
třídní učitelka: 8.B
Martin Kryštof
učitel 2. stupně
RNDr. Radomíra Kučerová
třídní učitelka: 7.B, metodik prevence
Mgr. Eliška Michalíková
učitelka 2. stupně
Mgr. Marek Slaný
učitel 2. stupně
Mgr. Filip Šoukal
třídní učitel: 9.A
Mgr. Petra Táborská
třídní učitelka: 7.A
Mgr. Radka Zedníčková
třídní učitelka: 6.A
Miriam Gachi
asistentka pedagoga ve třídě 9.B
Sára Kaštanová
asistentka pedagoga ve třídě 9.C
Dana Koudelová
asistentka pedagoga ve třídě 9.A
Jaroslava Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 6.A
Denisa Škopíková
asistentka pedagoga ve třídě 6.B