Učitelé 2. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Lenka Běhůnková
třídní učitelka: 7.B
Mgr. Ivana Bíbrová
třídní učitelka: 8.B
Mgr. et Mgr. Marie Brabcová
učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Vladimíra Černá
učitelka 2. stupně
Mgr. Helena Jeřábková
učitelka 2. stupně
Mgr. Marie Jůdová
třídní učitelka: 6.A
Mgr. Renata Koprová
třídní učitelka: 7.C
Mgr. Petr Kos
učitel 2. stupně
Mgr. Jitka Kostečková
třídní učitelka: 6.B
RNDr. Radomíra Kučerová
třídní učitelka: 9.C, metodička prevence
Bc. Radka Rosová
učitelka 2. stupně
Mgr. Filip Šoukal
třídní učitel: 7.A
Mgr. Petra Táborská
třídní učitelka: 9.A
Mgr. Naděžda Trojanová
třídní učitelka: 9.B
Mgr. Radka Zedníčková
třídní učitelka: 8.A
Zuzana Filipová
asistentka pedagoga ve třídě 9.B
Miriam Gachi
asistentka pedagoga ve třídě 7.B
Dana Koudelová
asistentka pedagoga ve třídě 7.A
Jana Peterková
asistentka pedagoga ve třídě 9.A
Sára Kaštanová
asistentka pedagoga ve třídě 7.C
Jaroslava Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 8.A