Šesťáci v EC Ostrůvek - Zelená planeta Země

Žáci 6. ročníku se zúčastnili ekologického programu na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí.

Lektorky nejprve nalákaly žáky na sušenky Lotus, které jsou veganské a žáci museli přijít na to, z čeho se tedy vyrábí. Když se dopracovali k tomu, že jsou pouze rostlinného původu, rozdělili se na skupinky po třech, kde měl každý svou úlohu – kořen, list, průduch. Kořeny pak nosili listům vodu a průduchy oxid uhličitý, list pak vše zpracoval a žáci zjistili, jak funguje fotosyntéza.

Poté si žáci zahráli hru o koloběhu uhlíku v přírodě a zjistili, že díky spalování fosilních paliv, chemickému znečištění a drancování přírody silně narůstá koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší.

Následně každá skupinka dostala k prostudování jeden jev a měla prozkoumat, jaký vliv má na daný problém oxid uhličitý. Svůj výsledek pak prezentovala na „konferenci“. Žáci tak zjistili, co způsobuje okyselování oceánu, tání ledovců a permafrostu, co je to jev albedo a jak nám pomáhají velryby. V neposlední řadě viděli, jak fungují mořské proudy.

Na závěr celý koloběh uhlíku zakreslili do obrázku a uvažovali, co změnit, abychom alespoň částečně opět snížili množství oxidu uhličitého v ovzduší.

Jako odměnu si před odchodem mohli pohladit užovku a vzít na ruku strašilku.


 FOTO 6.A   

 FOTO 6.B