Učitelé 1. stupně

Name
Position
E-mail
Phone
Mgr. Iva Janoušková
třídní učitelka: 1.A
Mgr. Dagmar Karásková
třídní učitelka: 4.A
Mgr. Vladimíra Moravová
třídní učitelka: 3.A
Mgr. Karolina Puffer
učitelka 1. stupně
Mgr. Pavlína Ondráčková
třídní učitelka: 5.A
Mgr. Jana Psohlavcová
třídní učitelka: 2.B
Martina Zítková
učitelka 1. stupně
Mgr. Petra Ráčková
třídní učitelka: 2.A
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň, třídní učitelka: 4.B
Ludmila Kališová
asistentka pedagoga ve třídě 4.A
Ivana Hamplová
školní asistentka
Petra Sobotková
asistentka pedagoga ve třídě 3.A