Učitelé 1. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Iva Janoušková
třídní učitelka: 4.A
Mgr. Dagmar Karásková
třídní učitelka: 2.A
Mgr. Vladimíra Moravová
vedoucí učitelka pro 1. stupeň, třídní učitelka: 1.A
Mgr. Pavlína Ondráčková
třídní učitelka: 3.A
Mgr. Jana Psohlavcová
třídní učitelka: 1.B
Mgr. Karolina Puffer
učitelka 1. stupně
Mgr. Petra Ráčková
třídní učitelka: 5.A
Mgr. Karolína Smejkalová
učitelka 1. stupně
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň, třídní učitelka: 2.B
Mgr. Lenka Cendelínová
třídní učitelka: 5.B
Miluše Novotná
asistentka pedagoga ve třídě 5.B
Bc. Zdeňka Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 3.A
Petra Sobotková
asistentka pedagoga ve třídě 1.A