Učitelé 1. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Iva Janoušková
třídní učitelka: 4.A
Mgr. Dagmar Karásková
třídní učitelka: 2.A
Mgr. Vladimíra Moravová
vedoucí učitelka pro 1. stupeň, třídní učitelka: 1.A
Mgr. Pavlína Ondráčková
třídní učitelka: 3.A
Mgr. Jana Psohlavcová
třídní učitelka: 1.B
Mgr. Karolina Puffer
učitelka 1. stupně
Mgr. Petra Ráčková
třídní učitelka: 5.A
Mgr. Karolína Smejkalová
učitelka 1. stupně
Mgr. et Ing. Lenka Třeštíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň, třídní učitelka: 2.B
Mgr. Lenka Cendelínová
třídní učitelka: 5.B
Denisa Buďová
asistentka pedagoga ve třídě 4.A
Miluše Novotná
asistentka pedagoga ve třídě 5.B
Bc. Zdeňka Pospíšilová
asistentka pedagoga ve třídě 3.A
Petra Sobotková
asistentka pedagoga ve třídě 1.A
Ludmila Kališová
školní asistentka