Provozní zaměstnanci

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Ilona Tůmová
sekretářka školy
Bc. Michala Rybníčková
ekonomka školy
Marie Hladíková
vedoucí školní jídelny
Anežka Hejlová
administrativní pracovnice
Dagmar Vondráčková
hlavní kuchařka školní jídelny
Božena Hrubá
kuchařka školní jídelny
Alena Mikulášková
kuchařka školní jídelny
Lenka Nedomová
kuchařka školní jídelny
Martina Štefková
kuchařka školní jídelny
Kateřina Švejdová
kuchařka školní jídelny
Jaromír Jašek
školník pro 1. stupeň
Ladislav Barák
školník pro 2. stupeň
Helena Baráková
uklízečka pro 1. stupeň
Marta Mošnerová
uklízečka pro 1. stupeň
Alena Kotíková
uklízečka pro 1. stupeň
Věra Kratochvílová
uklízečka pro 2. stupeň
Marie Sytařová
uklízečka pro 2. stupeň
Petra Menšíková
uklízečka