Úspěch malých výtvarníků z naší školy

Žáci 1. stupně naší školy se také letos s chutí zapojili do výtvarné soutěže „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti vytvořily opravdu krásné práce s požární tématikou. Z nich byly vybrány a odeslány tři nejlepší do okresního kola. S netrpělivostí jsme čekali, zda tyto výtvarné práce budou v soutěži úspěšné. A byly! Dokonce porotu zaujaly natolik, že JAKUB SVOBODA (1. A) obsadil 1. MÍSTO a KRISTÝNA REŽŇÁKOVÁ (2.A) získala 3. MÍSTO.

Obě jejich práce postoupily dál do krajského kola. 

Tam uspěla KRISTÝNKA REŽŇÁKOVÁ, která obsadila krásné 2. MÍSTO. 

Radost byla opravdu veliká. Děti obdržely diplomy a pěkné ceny. Blahopřejeme našim talentovaným žákům ke krásnému umístění a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.