Absolventi 2023

9. A - třídní učitelka Mgr. Radka Zedníčková   (6., 7. r. - Mgr. Marie Smutková)

9
9. B - třídní učitelka Mgr. Ivana Bíbrová

9