Zeměpisně-dějepisná exkurze aneb jak jsme vyrazili se 6. třídami do planetária a muzea v Hradci Králové

V pondělí 14. 11. 2022 jsme vyrazili s 6. třídami na exkurzi do Hradce Králové, kde na nás čekala prohlídka zdejšího planetária a muzea s výstavou a přednáškou pana architekta.

Vzhledem k tomu, že žáci právě probírají v hodinách zeměpisu Vesmír a vše kolem něj, rozhodli jsme se, že jim výuku zpestříme výletem do planetária a hvězdárny v Hradci Králové.

V pondělí ráno jsme se tedy sešli za školou na autobusové zastávce skoro v plném počtu. Po příjezdu našeho kočáru jsme se vydali vstříc Hradci Králové. První zastávkou byla hvězdárna a planetárium, kde na nás čekaly 2 budovy, které si dopoledne projdeme.

První budova byla Digitální planetárium, kde jsme si nejdříve prohlídli simulátor zemětřesení, modely planet a model planety Země s vyznačenými hranicemi litosférických desek. Na řezu Zemí pak byla vidět její vnitřní stavba. Dále jsme mohli zhlédnout interaktivní expozici Mikrosvět - makrosvět.

Poté už jsme se přesunuli dovnitř digitálního planetária, kde jsme se účastnili živě moderovaného pořadu o Sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu. Program pokračoval prohlídkou noční oblohy (ukázka významných hvězd a souhvězdí, ekliptiky, pohybu Slunce po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, zdánlivý pohyb Slunce od východu k západu, apod.), Sluneční soustavu a okolní planety. Tento program trval asi hodinu a poté nás zde ještě čekal film na téma: Voyager. Dvě sondy, které byly vyslány člověkem a provedly nás naší Sluneční soustavou.

Druhá část nás čekala ve vstupní hale hvězdárny, kde byla k dispozici stálá expozice s obrazovými informacemi z astronomie a kosmonautiky a žáci se tu mohli zvážit na kosmické váze. S využitím teluria byly podrobně rozebrány příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce a vznik zatmění Slunce a Měsíce. Navštívili jsme také kopuli s dalekohledem a díky příznivému počasí se jedné skupině podařilo bezpečně podívat na Slunce a sluneční skvrny. Cestou k dalekohledu byl proveden pokus s Foucaultovým kyvadlem, které nás mělo přesvědčit o otáčení Země. Nakonec nás čekal kiosek se suvenýry. Děti i učitelé odcházeli z planetária nadšeni a tuto výpravu považujeme za velmi obohacující a prospěšnou.

Druhá zastávka nás čekala v Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde jsme se podívali na výstavu - Měnící se svět a bonusem byla výstava - Četnické humoresky v Salonu republiky, která odkazovala na známý český seriál.

Návštěva hradeckého muzea byla zážitkem sama o sobě: v krásné secesní budově architekta Jana Kotěry byla v našem hledáčku hlavně výstava Měnící se svět mapující období pravěku nejen v našich zemích. Děti si na ní prohlédly rekonstrukci života pravěkých lidí a ucelily si učivo probírané v podzimních hodinách dějepisu šestého ročníku.

Spolu s výkladem autora výstavy (archeologa) jsme mohli obdivovat mamutí zub velkosti svačinové krabičky, repliky evropských jeskynních maleb, rekonstrukci dlouhého domu neolitických zemědělců. Osahali jsme si pravěké nástroje a žasli nad jejich důmyslností, obdivovali um výrobců pradávné keramiky. Ve figurínách jsme zahlédli lidi doby kamenné tváří v tvář.

V suterénu muzea jsme se v další části ocitli uprostřed světa hradeckých četníků při další výstavě Četnické humoresky v Salonu republiky.

Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách: archeologická výstava přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v regionu východních Čech a odpovídala například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci.

Žáci si tak doplnili znalosti, které získali v hodinách dějepisu. Celý výlet považujeme za úspěšný, v pořádku jsme se vrátili a těšíme se příště zase na podobně strávený den.


   FOTOGALERIE