Žáci z naší školy součástí Filozofického festivalu 2023

V pátek 2. 6. se žáci šestých ročníků naší školy stali součástí Filozofického festivalu – VM, 2023. Zavítali jsme na program pro školy manželů architektů Markéty a Petra Veličkových a výtvarnice Alice Trojanové „Lokální versus globální“ s mottem: „Samo se nic neudělá, za vším hledej konkrétního člověka. Lokální počin může mít globální dopad.“

V krátké a poutavé přednášce zasazené do působivého prostoru Špitálního kostela sv. Kříže ve Velkém Meziříčí byli děvčata a chlapci seznámeni, jak člověk může zasáhnout do krajiny ve svém městě a stát se součástí něčeho velkého. Na začátku může být snaha vytvořit něco užitečného, ale i z malého človíčka se může postupem času zrodit umělec, který po sobě zanechá v krajině výraznou stopu. Názorně jsme mohli sledovat znatelné zásahy do naší krajiny v tom nejlepším slova smyslu na motivu alejí. Krásné fotografie zachycovaly snové pohledy v různých denních dobách a upravením fotek jsme pak mohli srovnávat, jak by krajina zpustla bez zásahu člověka.

Přednáška nás jednoduše namotivovala i k tak obyčejným počinům jako je sázení stromů, které již osvícená Marie Terezie prosazovala formou nařízení. Další fotografie nás seznámily s termínem LAND ART a s uměleckými díly tohoto druhu po celém světě. To už jsme byli částečně připraveni na workshopy, ve kterých jsme si zásahy do krajiny vyzkoušeli naživo. Za odborného vedení si naši žáci mohli z připravených přírodnin vytvořit „umělecký objekt“, který je stále k vidění v prostoru nádvoří Špitálního kostela a na louce u Ostrůvku.

Jak se nám práce dařila, posuďte sami nahlédnutím do přiložených fotografií, které si děti odnesly jako památku na pohodově strávené červnové dopoledne. Až ji jednou ve fotoalbu objeví, kdo ví, třeba se rozhodnou zasadit nějaký ten strom…