Žáci 6. ročníků se zúčastnili besedy s policistkou

 

POLICIE ČR - PREVENTIVNÍ PROGRAMY VE 2. POLOLETÍ

Během 2. pololetí v týdnu od 18. 3. do 22. 3. tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily preventivní programy primární prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, se kterými k nám zavítala paní nprap. Lenka Prokopová.


6. ročník – ŠIKANA

7. ročník – TVOJE CESTA ONLINEM

8. ročník – TVOJE CESTA NAČISTO

9. ročník – PRÁVNÍ VĚDOMÍ

 

ŠIKANA

V pondělí 18. 3. 2024 se žáci 6. tříd zúčastnili preventivního programu na téma ŠIKANA.

Šikana je velmi diskutovaným tématem ve školních kuloárech. Kromě neblahých následků, které ji provázejí, je i velmi zajímavým tématem, které děti zajímá. Žáci si povídali o této nepříjemné životní zkušenosti, jenž mnohé z nás může zavést až k životním křižovatkám… ne-li ještě dál.

Dětem byly předány především základní informace, které jim mohou napomoci k lepší a rychlejší obraně v této nelehké životní situaci. Důrazně bylo dětem řečeno, jak se mají k sobě navzájem chovat a neubližovat si jeden druhému.

Opakovaně zazněla věta: Pokud někomu děláš něco nepříjemného, vžij se do toho, že by to bylo pácháno Tobě… 

Za šikanu lze označovat jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí.

Kromě tohoto programu paní nprap. Lenka Prokopová obeznámila žáky o škodlivosti látek s obsahem HHC. Budeme věřit, že si z toho děti vezmou ponaučení, jelikož vše bylo skvěle podáno.

Tímto  moc děkujeme nprap. Lence Prokopové a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence v příštím školním roce.