Sloh - Žákovské prezentace

V únoru se žáci sedmého ročníku v hodinách stylistiky blíže seznámili s popisným útvarem. Byli obeznámeni s nezbytnými teoretickými znalostmi, přečetli a poslechli si ukázky zdařilých popisů. V následujících měsících se poté pustili do vlastní, mnohdy velmi zdařilé a originální, tvorby. Základním požadavkem byl popis pracovního postupu. Forma blíže specifikována nebyla, a tak si žáci připravili psaný text, online prezentaci či natočili vlastní video. Nejvyhledávanějším tématem se staly jednoznačně kuchařské recepty, díky čemuž se nejedna pondělní či páteční hodina slohu proměnila v příjemně strávený čas s velmi lahodnou ochutnávkou. Dále jsme byli obeznámeni například s tím, jak vytvořit makety stromů k modelům železnic, jak vyrobit dekorativní květinu, správně se postarat o koně či obohatit uran.