Slavnostní otevření sportovního hřiště u ZŠ Oslavická a ZŠ Školní

Žáci školy i široká veřejnost je srdečně zvána na slavnostní otevření nového sportovního hřiště mezi základními školami ZŠ Oslavická a ZŠ Školní. Součástí otevíracího ceremoniálu bude exhibice parkouristy Martina Veselého a freestylisty Jakuba Hejla. Do poslední chvíle nebylo jisté, zda počasí dovolí stavbu dokončit v původně uvažovaném termínu. Naštěstí se vše povedlo a akce se uskuteční v již dříve avizovaném termínu 21. 9. 2022 ve 14:00

Přijďte všichni, kteří budete mít zájem si nové hřiště rovnou vyzkoušet. Určitě se vám bude líbit a stane se plnohodnotnou součástí sportovní infrastruktury našeho města, která vyplní mezeru sportovního vyžití v tomto směru.