Žáci šestých tříd na Evropském festivalu filozofie

Rok se s rokem sešel a naše město opět žije Evropským festivalem filozofie. V pondělí 10. 6. měli žáci šestých ročníků příležitost se alespoň na jedno dopoledne k této výjimečné akci připojit. Zúčastnili se výukového programu na téma PŘIROZENÉ versus UMĚLÉ s mottem: „Samo se nic neudělá, za vším hledej konkrétního člověka. Ne vše umělé musí být nepřirozené.“

Nejprve se v malebném prostoru špitálního kostela sv. Kříže pod vedením architektů Markéty a Petra Veličkových (Ateliér M&P architekti - krajinářská architektura) pokoušeli stanovit hranice mezi přirozeným a umělým v architektuře a v uměleckých dílech, v krajině města i krajině volné, což nemusí být vždy na první pohled zřejmé. Sami mohli díky krásným fotografiím zhodnotit proměnu krajiny a měst po citlivém nebo naopak nevhodném zásahu člověka. Na názorných ukázkách mohli porovnat rozdíly opravených domů, ulic, nábřeží či městských parků, aby nejen sloužily svému účelu, ale i lahodily oku. Přesvědčili se, že fantazii se meze nekladou. A pokud se to umí i most může mít andělská křídla.

Po působivé přednášce a předání krásné knižní odměny o alejích dvěma nejpozornějším dětským posluchačům nastal ten správný čas, aby děti získané informace zúročily ve vlastní tvorbě. Počasí bohužel neumožnilo žákům tvořit ve venkovních prostorách a vyzkoušet si tak land art, o kterém si povídali. Organizátoři ale i s touto variantou počítali, a tak se žáci přemístili do ateliérů Výtvarného oboru ZUŠ. Za asistence zkušených výtvarnic Marie Kudláčkové a Alice Trojanové se žáci s chutí vrhli na výrobu různých výškových objektů z přírodních i umělých materiálů, jak hlásá letošní téma celého festivalu. Jestli se jim jejich dílo podařilo, můžete posoudit na přiložených fotografiích. Nezbývá než si přát, aby tato generace do budoucna opravdu přemýšlela o udržitelnosti kvalitního životního prostředí, v němž bude pohodlné i příjemné žít.