Sedmáci na exkurzi v Třebíči

Ve čtvrtek 21. 12. se v předvánočním čase žáci sedmých ročníků vydali se svými třídními učitelkami na exkurzi do Třebíče za památkami UNESCO. Výpravu zahájili prohlídkou Baziliky svatého Prokopa, názorně si prohlédli detaily románského a gotického slohu a doplnili tak své teoretické znalosti učiva dějepisu sedmého ročníku. Na půdorysu dnešního zámku jsme z popisu naší průvodkyně vytušili existenci benediktinského opatství ze začátku 12. století.

Poté jsme pěší procházkou pokračovali na prohlídku Zadní synagogy a na vlastní oči se přesvědčili, že našim předkům v minulosti nedělalo problém soužití lidí různého náboženského vyznání – křesťané to měli od židů co by kamenem dohodil. Při prohlídce domu Seligmana Bauera jsme si jenom bolestně uvědomili, že zatímco synagogy a domy tu po zmizelých obyvatelích moravských měst zůstávají, potomci jejich obyvatel a stavitelů jsou vlivem hrůz 20. století nenávratně pryč. V případě Třebíče se čtvrť honosí přízviskem nejvýznamější světové památky. Přestože byla oblast za minulého režimu určena k plošné asanaci, nakonec přetrvala a v současné době se jedná o jediný doklad židovské kultury mimo území Izrael zapsaný na prestižním seznamu UNESCO.

Návštěvu Třebíče jsme zakončili v duchu vánočním – procházkou po vánočních trzích na náměstí a zakoupením některých vánočních dobrot a drobných dárečků.