Procházka za barokními poklady Velkého Meziříčí

Naše město nabízí nepřeberné množství zajímavých památek, které bývají mnohdy neprávem opomíjeny. A proto, když k nám zavítalo krásné jarní slunečné počasí, s dívkami z osmých tříd jsme se rozhodly v hodině dějepisu alespoň malý zlomek těchto památek navštívit.

Ze školy jsme se vydaly směrem k velkomeziříčské barokní katovně, která díky skupině historického šermu pravidelně ožívá i pro širokou veřejnost. Travnatý prostor před katovnou dívky využily k vypracování prvních zadaných úkolů. Při práci ve skupinách si připomněly základní znaky barokní architektury a sochařství, přečetly si o posledním popraveném ve Velkém Meziříčí a zaznamenaly přesnou lokaci katovny do předtištěné mapy.

Dále jsme pokračovaly kolem klidné řeky Balinky až na ulici Hornoměstskou. Zde jsme se zastavily u barokní trojice – sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Bohužel se nám však již naplnil vymezený čas, a proto jsme se musely kvapem vrátit zpět do školy. Doufám, že i přesto dívky dějepis „v terénu“ uvítaly a hodina pro ně byla dostatečně přínosná.