Přivítali jsme prvňáčky

Také na základní škole Sokolovská začal nový školní rok. Do 1. třídy přišlo celkem 39 prvňáčků.

Děti přivítal pan ředitel Mgr. Karel Kaštan a za město vedoucí odboru školství pan Ing. Pavel Stupka. Spolu s třídními učitelkami Mgr. Dagmar Karáskovou a Mgr. Lenkou Třeštíkovou popřáli dětem hodně úspěchů ve škole a rodičům spoustu trpělivosti a pevné nervy. Děti si odnesly balíčky ze školy a batůžek s dárky od Kraje Vysočina.
  Fotogalerie - První školní den - 1.A a 1.B