Pozorování prvoků

Žáci ze šestých ročníků se v minulých hodinách naučili pracovat s mikroskopem a nyní pozorovali trepky velké ze senného nálevu. Na začátku panovaly trochu rozpaky, přeci jenom plesnivé, napůl rozložené seno ve zkažené vodě není zrovna příjemný zážitek pro naše čichové buňky. Nicméně až jsme společně připravili preparát a žáci zostřili mikroskop, začalo se po třídě ozývat: „Tam se něco hýbe.“ - „Ježiš, co to je?“ – „Oni tam plavou“ – „Paní učitelko, tam jsou nějaké breberky!“ a třída se proměnila v zaujaté malé přírodovědce. Ke konci hodiny žáci vypracovali laboratorní protokoly, jejichž závěry by potěšily každého učitele.

                                                                                                                      Mgr. Kateřina Smejkalová