Poznávací zájezd do Německa

Ve dnech 7. – 9. června 2023 proběhl na naší škole zájezd do Spolkové republiky Německo a někteří žáci tak opět měli možnost navštívit další půvabná a dechberoucí místa jedné z německy mluvících zemí. Vytyčeným cílem byla konkrétně spolková země Bavorsko, kde jsme postupně navštívili nejznámější německý zámek Neuschwanstein (sídlo krále Ludvíka II. Bavorského), dále historickou památku a zároveň bývalou rezidenci Adolfa Hitlera, Orlí hnízdo (něm. Kehlsteinhaus) a v neposlední řadě malebné okolí jezera Königssee.

Na zámku Neuschwanstein měli žáci během návštěvy možnost si prohlédnout bohatý interiér zámku, kterým ho nechal sám král Ludvík II. Bavorský vybavit, a to včetně velké zámecké kuchyně s dosud zachovanými originálními předměty. Poté následovala ještě krátká vycházka k mostu Marienbrücke nad soutěskou Pöllat, odkud jsme měli na zámek nádherný výhled. Také rezidence Orlí hnízdo oslnila (až na občasný mlhavý závoj) svým prostředím v horské oblasti Obersalzberg. K prohlídce byla přístupná velká čajovna s restaurací, která dříve sloužila jako místo pro významné návštěvy, jednání a čajové dýchánky, a měla zde vlastní pokoj i Hitlerova přítelkyně Eva Braunová.  Výlet byl završen na poslední zastávce, kterou bylo nejhlubší německé jezero Königssee. Na něm se každý den pořádají plavby lodí a loďkami, během nichž lze dechem jen těžko pobírat nezapomenutelné kouzlo alpské přírody a okolí jezera. Žáci si mohli okolí prohlédnout v rámci krátké procházky podél jednoho z břehů jezera. Během volného času na všech třech zastávkách pak využili možnost k zakoupení malých dárků na památku nebo ochutnávce tradičních bavorských specialit.

Na závěr děkujeme třebíčské CK VOMA za zprostředkování dalšího nádherného a nezapomenutelného zájezdu. Dále pak panu řidiči za bezpečnou dopravu na cílová místa. Velký dík patří také především naší paní průvodkyni Evě Ladmanové za její milou společnost a poutavý výklad po celou dobu zájezdu.