Osmáci se zúčastnili besedy na téma Tvoje cesta načisto

TVOJE CESTA NAČISTO

Žákům 8. ročníku byl určen 20. 3. a 21.3. 2024 program s názvem TVOJE CESTA NAČISTO, v němž nprap..Prokopová diskutovala s dětmi na téma návykových látek. 

Program byl veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Byl proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem policistů k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.  

Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u žáků motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Hlavní snahou bylo prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů dojít k závěru, že zákony mají nezletilé a mladistvé ochránit před nebezpečími a negativními dopady.

Kromě tohoto programu paní nprap. Lenka Prokopová obeznámila žáky o škodlivosti látek s obsahem HHC. Budeme věřit, že si z toho děti vezmou ponaučení, jelikož vše bylo skvěle podáno.

Tímto  moc děkujeme nprap. Lence Prokopové a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence v příštím školním roce.