Olympiáda z německého jazyka

Ve středu 25. dubna proběhla na naší škole konverzační soutěž v německém jazyce, které se zúčastnilo 8 žáků z osmého a devátého ročníku. Soutěž zahrnovala úvodní představení žáků a konverzaci na jimi vylosované téma.

I přestože některá témata byla náročnější, žáci podali pěkný výkon. Na předních místech se umístili:

        1. místo – Simona Večeřová 9.C

        2. místo – David Sypták 9.C

        3. místo – Alexandra Urbánková 8.A

Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za jejich odvahu, snahu a pečlivou přípravu. Vítězům gratulujeme k jejich mimořádným vědomostem a přejeme jim, aby svůj jazykový talent i nadále rozvíjeli.