Měsíc filmu na školách 2022

Moderní československé dějiny

Letošním tématem Normalizovaná každodennost upozorníme na to, že nesvoboda v období normalizace se dostávala i do té nejběžnější reality života. Zaměříme se tak na jeden z opomíjených aspektů naší nedávné minulosti, tedy na mapování každodennosti života obyčejného člověka v totalitě. Skrze konkrétní příběhy se žáci seznámí s tím, jak komunistický režim v Československu prostupoval každodenním životem a ovlivňoval tak jeho drobné i zásadní momenty. Lidé byli při rozhodování a budování mezilidských vtahů nuceni počítat se všudypřítomným komunistickým vlivem a museli dostát nárokům režimu. 

JSNS

Na naší škole jsme v letošních devátých třídách připomněli v hodinách dějepisu výročí sametové revoluce a poté jsme navázali projektem Měsíc filmu na školách, letos již 18. ročníkem. Z letošní nabídky jsme promítli film Vyvlastnění. Nahlédli jsme do života komunity soustředěné kolem manželů Chnápkových v období před listopadem 1989. Coby chartisté měli za sebou složitá léta v disentu ve znamení šikany a perzekucí ze strany státu. Těsně před listopadem 1989 došlo ke združstevněn jejich mlýna v obci Osvračín na Domažlicku a dokonce pomýšleli na život v exilu. Během jediné dekády tak přišli už o druhý domov, prvním byl statek v Nové Vísce. 

Víska se stala pro mnohé jejich spřízněné duše ostrovem svobody v totalitním státě, za koncerty bigbeatových kapel se sem sjížděly až stovky lidí a vznikal tu undergroundový časopis Vokno. Zažívali zde šikanu ze strany úřadů i soudu. Ani návrat k demokracii neznamenal prosazení právního státu a konec problémů s institucemi. Jak ukazuje film, komunistický režim nestál jen na absurdních zákonech nebo ideologii, ale přežívá v činech jednotlivců, kteří doposud sedí na rozhodujících místech úřadů včetně soudů a místních samospráv.


  www.jsns.cz   

  VIDEO - PÍSEŇ


ONLINE BESEDY

PERZEKUCE V DOBĚ NORMALIZACE

NORMALIZOVANÁ KAŽDODENNOST

  • V následných hodinách jsme si o filmu popovídali po vyplnění pracovního listu, který nám pomohl zamyslet se nad tím, co aktéři filmu v 80. a 90. letech prožívali. Následovala hodina, kdy jsme si poslechli online besedy, které pro nás připravila společnost Jeden svět na školách.
  •  V 9. A jsme 22.11. poslouchali rozhovor s publicistou a dokumentaristou Adamem Drdou, kterého zpovídala moderátorka Českého rozhlasu Karolína Koubová. Vyslechli jsme si, jakým způsobem byl život obyčejného člověka ovlivněn dobou normalizace. Lidé byli při rozhodování a budování mezilidských vtahů nuceni počítat se všudypřítomným komunistickým vlivem a museli dostát nárokům režimu. 
  • V 9. B jsme 29.11. zpětně viděli online besedu s chartistkou a protagonistkou filmu Vyvlastnění Silvestrou Chnápkovou a s publicistou a dokumentaristou Adamem Drdou. V debatě se zaměřili na perzekuci v době normalizace, jejíž nástup po roce 1968  znamenal návrat k přísnému dohledu státního i stranického aparátu nad každou složkou života. Otázky kladla opět moderátorka Českého rozhlasu Karolína Koubová. 

Film i online debaty dobře zapadly do tématu, kterému se nyní v devítkách věnujeme, a to totalitním režimům. Můžete s námi nahlédnout do prací žáků.


  ONLINE DEBATY     PRÁCE ŽÁKŮ

1.pdf   2.pdf   3.pdf   4.pdf   5.pdf   6.pdf   7.pdf   8.pdf   9.pdf   10.pdf   11.pdf   12.pdf   13.pdf   14.pdf   15.pdf   16.pdf   17.pdf   18.pdf