Laboratorní práce v chemii - filtrace

Žáci 8. B si poprvé vyzkoušeli pracovat v chemické laboratoři naší školy. Zadáním laboratorní práce byla filtrace suspenze, kterou prováděli přes 3 různé filtrační materiály. Úkolem bylo změřit dobu, za kterou se suspenze přefiltruje přes gázu, vatu a filtrační papír a porovnat čistotu vzniklých filtrátů. Vše zaznamenávali do připravených protokolů. Práce děti velmi bavila a těší se na další laboratorní práci.

Mgr. Jitka Kostečková