Laboratorní práce na téma kyseliny a zásady - měření pH

Na dnešní hodině chemie žáci 9.B a 9.C během laboratorní práce měřili pH běžných látek, jako je ocet, citronová šťáva, coca cola, šampón, tableta do myčky apod.

Přinesli si spoustu vhodných surovin, z nichž si vytvořili roztoky a zjišťovali pomocí universálního papírku, zda jsou látky kyselé, neutrální či zásadité.

Výsledky měření zapisovali do tabulky a rozdělili látky dle kyselosti a zásaditosti.

Vedli si znamenitě, dbali pokynů vyučující, vše probíhalo v naprostém pořádku.