I v letošním školním roce se v jednotlivých třídách uskutečnily programy prevence

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (CP OCH ZR) realizuje programy dlouhodobé primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus, apod.).

Žáci jsou podporováni v posílení zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance, přijetí odpovědnosti za své chování aj.).

Rovněž na naší škole již opakovaně v 1. i 2. pololetí probíhají programy pro 4.- 8. ročník.


4. A, B       Vandal je barbar / Moře emocí           1. pol. / 2. pol.

5. A            Já a třída/ Nechci, díky                        1. pol. / 2. pol.

6. A, B       Startujeme! / Online svět a já              1. pol. / 2. pol.

7. A, B       Třída a její svět / Dvě strany mince     1. pol. / 2. pol.

8. A, B, C   Můj život, můj svět / Láska je láska    1. pol. / 2. pol. 

 

Děkujeme vedoucímu zařízení p. Bc. Davidu Filipovi, DiS. za nabídku na každý školní rok. Věříme tomu, že si děti ze svého sezení odnesou užitečné informace, jelikož se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Věříme, že děti se o své zážitky podělí se svými rodiči a spolupráce škola – rodič se posune určitě mnohem dál.