I v letošním školním roce se žáci 1. stupně zapojí do sbírky