Finanční gramotnost – dívky 9.B a 9.C (2. část)

V pondělí 27. 5. jsme s dívkami z 9. B a 9. C absolvovaly druhou návštěvu u finančního poradce. Tentokrát tématem byly investice, což je nejefektivnější způsob uložení a zhodnocení peněz. Pan poradce dívkám představil možnosti, jak investovat. Sdělil výhody všech možností a zejména zdůraznil rizika, která s sebou každá investice nese. Na konci otestoval znalosti dívek krátkým testíkem, kde tři nejlepší měly možnost vyhrát poukázku do DM drogerie.  Věřím, že tato návštěva byla přínosná a dívky budou schopny do budoucna zodpovědně zacházet se svými financemi.