Dušičkový čas

Máme tu listopad a spolu s ním nastal dušičkový čas. Na naší škole jsme si ho připomněli pondělní přednáškou v hodinách sedmého ročníku. Zavítala k nám bývalá žákyně Mgr. Marie Nedomová, aby našim žákům přiblížila svátky přelomu října a listopadu. Slyšeli jsme o keltském Samhain, anglosaském Halloweenu, který si získává oblibu i u nás, svátku Všech svatých i o Dušičkách. Zamýšleli jsme se nad stopou, kterou po sobě můžeme zanechat, inspirovali jsme se tím, co po sobě zanechali jiní před námi, slavní i méně slavní.

Samotnou přednáškou se pak naplnilo poselství Petry Chalupové Slívové, která předčasně zemřela a v brněnské diecézi usilovala o šíření myšlenek na téma tradic a spojitosti světa živých a zemřelých. Pokud půjdeme dnes zapálit svíčku někomu, kdo nám byl blízký, věnujme mu tichou vzpomínku a hledejme stopy, které zde zanechal pro další generace.


Krátký příspěvek je od Nely Bojanovské ze 7. A, vzpomínka na pradědečka od Ely Hladíkové ze 7. B