Deváťáci se zúčastnili přednášky a diskuze na téma Právní vědomí

PRÁVNÍ VĚDOMÍ

Přednáška na téma PRÁVNÍ VĚDOMÍ byla určena žákům 9. tříd dne 21. 3. a 22. 3. 2024. Přinesla kromě uceleného a přehledného vystoupení s příklady praxe i otevřenou diskusi, ve kterých se objevovala témata - trestná činnost dětí a mládeže, trestní odpovědnost pedagogů v praxi, trestné činy páchané na dětech a mládeži, jak postupovat v případě trestné činnosti na škole, úloha policie a orgánů sociálně právní ochrany a další. 

S dotazy, kterých nebylo právě málo, se nprap.Prokopová vypořádala snad alespoň k částečné spokojenosti přítomných.

Na závěr žáci vyplnili anonymně dotazníky s otázkami, aby přednášející měla zpětnou vazbu.

Cílem tohoto programu bylo vést žáky k bezpečnému chování, zodpovědnému jednání a předcházení rizikovým situacím.

Kromě tohoto programu paní nprap. Lenka Prokopová obeznámila žáky o škodlivosti látek s obsahem HHC. Budeme věřit, že si z toho děti vezmou ponaučení, jelikož vše bylo skvěle podáno.

Tímto  moc děkujeme nprap. Lence Prokopové a těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence v příštím školním roce.

Za všechny žáky 2. stupně naší školy se s nprap. Lenkou Prokopovou                                                                           rozloučil krásnými slovy a kyticí Milan Todt z 9. C.