Deváťáci na procházce židovskou částí našeho města

Osobité kouzlo bývalého židovského města ve Velkém Meziříčí bývá již současné mladé generaci mnohdy úspěšně skryto. Proto se žáci devátého ročníku vydali tuto část města blíže prozkoumat. Dozvěděli se, na jakých principech židovství vzniklo, jak probíhala židovská svatba, co znamená pojem košer, kde se ve Velkém Meziříčí nacházelo židovské ghetto či kolik židovských obyvatel se do města po 2. světové válce vrátilo.  

Procházka byla započata paní doktorkou Kočí Valovou na současném náměstí, odkud se žáci vydali na ulici Rozkoš. Právě zde kdysi protékající potok dělil dvě nábožensky rozdílné městské části. Dále studenti pokračovali na ulici Novosady, tedy na bývalé náměstí židovské čtvrti, a k dochovaným židovským stavbám. Zajímavý výklad byl vhodně ukončen návštěvou novogotické synagogy, která právem náleží k nejvýznamnějším kulturním památkám našeho města.