Dějepis a žáci v roli puristů

Téma národního obrození jsme ukončili samostatnou aktivitou studentů, při které si vyzkoušeli práci radikálních obrozenců spočívající v „očištění“ zvolené slovní zásoby od anglického vlivu. Z několika, mnohdy velmi zajímavých nápadů, jsou vybrány alespoň zástupné příklady. Jejich autory jsou žáci 8. ročníku – Daniela Cholevová, Nikola Krčálová, Simona Požárová, Karolína Kratochvílová, Vanesa Smejkalová, Barbora Pařízková, Mariana Sýkorová, Martin Nedoma (z Vídně), Martin Nedoma (z Laviček), Adam Kutil, Filip Štrejbar.