Chemie - Laboratorní práce (filtrace)

Žáci a žákyně 8. A si poprvé vyzkoušeli práci v chemické laboratoři na naší škole. Prováděli filtraci suspenze přes 3 filtrační materiály – použití gázy, plátna a filtračního papíru. Porovnávali, ve kterém případě vznikne nejčistší filtrát a též sledovali dobu provádění filtrace.

Vedli si znamenitě, dbali pokynů vyučující, vše probíhalo v naprostém pořádku.

Na závěr si vyplnili pracovní protokol, který měli z velké části předtištěný. Ale příště si protokol již vyhotoví sami, budou vědět jak.