Výlet 2.A – hrad Veveří a parníkem po Brněnské přehradě

Závěr 2. ročníku se rychle přiblížil a s ním i čas našeho výletu. Vypravili jsme se na hrad Veveří, kde jsme zhlédli divadelní představení Princ Bajaja, na nádvoří jsme si vyrazili minci, vyzkoušeli si rytířské zbraně, prohlédli si práci kováře a samozřejmě nakoupili upomínkové předměty. Hodně času jsme se proháněli jako rytíři po ochozech hradu. Poté jsme se cestičkou pod hradem přesunuli do přístaviště, kde jsme se nalodili na parník a pluli na konečnou stanici. Tam už na nás čekal autobus a my se vraceli domů trochu unaveni, ale plní pěkných zážitků.