Poselství Velikonoc

Povídali jsme si o barvách, které patří k Velikonocům. Paní Rosová nám řekla, proč se Velikonoce slaví a jaký den před Velikonocemi co znamená, také jsme si zopakovali symboly Velikonoc. Program se nám všem líbil.