Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 10.6.2022 proběhlo v aule naší školy slavnostní „Pasování prvňáčků na čtenáře“. 

Od začátku školního roku všichni prvňáčci pilně trénovali písmenka a čtení a tento den byla jejich snaha náležitě oceněna. Byli slavnostně pasováni na rytíře Krásného slova. Každý musel před zrakem přítomných vystoupit s nějakou básní, písní či pohádkou. Poté byl slavnostně přečten slib: Slibuji ve jménu všech krásných knížek plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí čtenáři odnesli knihu „UŽ ČTU SÁM“ s ručně vyrobenou záložkou. Po mohutném potlesku jsme se všichni rozešli ke svým domovům s úsměvem na tváři, jak máme šikovné děti. Ještě jednou moc gratuluji ke krásnému výkonu a rodičům děkuji za celoroční spolupráci.