Muzeum Velké Meziříčí

Dne 9.10. jsme navštívili zámek Velké Meziříčí. Naším cílem bylo muzeum s programem pro žáky pod názvem „Zlaté dno meziříčských řemesel a cechů“. Chlapci a děvčata se zde měli možnost seznámit s řemesly našich předků. Připomněli si řemesla zapomenutá a živá, dozvěděli se o původu svých příjmení a také si zasoutěžili a zazpívali. Program byl velmi zajímavý a moc se nám líbil.