Kouzlo myslivosti

Ve čtvrtek 3. listopadu, tedy na svatého Huberta, byla slavnostně otevřena výstava nesoucí název „Kouzlo myslivosti". Výstava nám ukázala vývoj myslivosti od počátků po současnost s důrazem na postavu lovce a myslivce, seznámili jsme se s patrony myslivosti, s vývojem zbraní či se způsobem lovu. Poznali jsme také národní lovecká plemena psů a lovecké dravce. Vystaveny jsou zde trojrozměrné exponáty jak ze sbírek velkomeziříčského muzea, tak i z dalších odborných institucí i soukromých sbírek. Prohlédli jsme si myslivecký oděv, trofeje, preparáty dravců a dalších lesních zvířat, zbraně, prachovnice, hudební nástroj, noty, porcelán s motivem zvěře či modely mysliveckých zařízení. Pro nás, tedy nejmenší návštěvníky, byly připraveny nejrůznější aktivity v podobě pexesa, pracovních listů zaměřených na stopoznalectví či omalovánek.