Knihovna VM - Tehdá

Že historie rozhodně není nuda nás přesvědčila paní knihovnice na programu se jménem „TEHDÁ“. Prožili jsme společně příchod praotce Čecha. Krok nás seznámil se svými dcerami Kazi, Tetou a Libuší. A Přemysl Oráč, to byl panečku frajer! Dozvěděli jsme, že Kazi byla bylinkářka? Zjistili jsme, co je nůše? K čemu byla valcha? Prvním naším úkolem bylo poskládání chronologie příběhu povýšeného na komiks, pak jsme sestavovali herbáře: od poznání bylin přes seznámení s jejich účinky. Došli jsme až k setkání s rostlinami, které jsme se snažili poznat a pak jsme hádali předměty z dávné minulosti. Na závěr jsme hledali nepatrné rozdíly v dress code zmíněného Přemysla. Program se nám opět líbil a již se těšíme na další v místní knihovně.