KNIHOVNA

Moc jsme se také v září těšili na zahradní divadelní představení v městské knihovně „O TŘECH PRASÁTKÁCH“. Představení začínalo tím, že se maminka rozloučila s čuňátky, protože hned vedle bydlel zlý vlk. Prasátka naplnila kufry a všemožně se snažila připravit na setkání s nepřítelem. Děti ve třech týmech bojovaly o to, z jakého materiálu budou stavět domečky. Zahrály si celou řadu her poněkud podezřelých názvů: sbal se a vypadni, odpinkni vlka, bacha na ocas, něco do rypáku, teď zeď. Na závěr si vysloužily poděkování a pitíčko.